Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Vuokrausehdot

Vuokrausehdot

Vuokrasopimus

Peräkärryille tehdään erillinen vuokrasopimus, joka allekirjoitetaan sähköisellä allekirjoituksella (eSignatures.io). Vahvistetun varauksen jälkeen lähetämme vuokrasopimuksen allekirjoituspyynnön automaattisesti sähköpostilla. Vuokrasopimus hyväksytään kuusinumeroisella koodilla, joka lähetetään tekstiviestillä, lähettäjänä on numero +1 844… tai AUTHMSG.

Vuokrasopimus yksilöidään varaukseen antamilla tiedoilla: vuokralleottajan nimellä, osoitteella, puhelinnumerolla ja sähköpostiosoitteella. Sinun ei tarvitse rekisteröityä palveluun, eikä antaa mitään tietojasi, kun olet allekirjoittamassa.

Mikäli sinun ei ole mahdollista allekirjoittaa vuokrasopimusta sähköisesti, niin vuokrasopimus on mahdollista allekirjoittaa myös peräkärryn noudon yhteydessä. Ole yhteydessä asiakaspalveluumme tämän sopimiseksi.

Vuokraus- ja käyttöehdot

1. Sopijapuolet ja soveltamisala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan vuokralleantajan ja vuokralleottajan välillä. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.

2. Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin peräkärry noudetaan. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin peräkärry palautetaan.

3. Vuokrauksen kohde

Vuokrauksen kohteena on peräkärry sellaisenaan tarvikkeineen. Vuokralleottaja on velvollinen peräkärryä vastaanottaessaan tarkastamaan peräkärryn kunnon. Mikäli peräkärry antaa aihetta huomautuksiin, vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus vuokralleantajalle viipymättä.

4. Vuokraperäkärryn luovuttaminen

Peräkärry luovutetaan vuokralleottajalle sopimuksen mukaisena paikasta. Mikäli muusta luovutuspaikasta on sovittu, vastaa vuokralleottaja kuljetuskustannuksista, ellei muutoin ole erikseen toisin sovittu.

5. Vuokraperäkärryn seuranta

Peräkärry on liitetty Applen Etsi -seurantajärjestelmään, ja peräkärryyn on asennettu Applen AirTag seurantalaite. Vuokralleottaja hyväksyy, että peräkärryä voidaan paikantaa seurantalaitteen avulla. Vuokralleantajalla on oikeus tallentaa ja säilyttää näin kerätty tieto käyttötarkoituksen vaatima tarpeellinen aika. Vuokralleantaja noudattaa peräkärryn seurantatiedoista mahdollisesti muodostuvan henkilörekisterin käsittelytoimissa yleisen tietosuoja-asetuksen säännöksiä.

6. Vuokraperäkärryn käyttö

Vuokralleottajan tulee käyttää peräkärryä huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, käyttää ja puhdistaa peräkärry käytön jälkeen. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuun ottamatta vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokra peräkärryä ilman vuokralleantajan antamaa suostumusta. Vuokra peräkärryä ei saa viedä maasta ilman vuokralleantajan erikseen antamaa kirjallista suostumusta.

7. Vuokraperäkärryn palautus

Vuokralleottajan tulee palauttaa peräkärry vuokralleantajalle välittömästi vuokrakauden päättyessä puhdistettuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Mikäli peräkärry palautetaan puhdistamattomana, on vuokralleantaja oikeutettu perimään 50 € puhdistusmaksun peräkärryä palauttaessa tai laskuttaa se jälkikäteen vuokralleottajalta, ellei ole erikseen toisin sovittu. Mikäli vuokrattavat lisävarusteet ovat rikkoutuneet tai hävinneet vuokralla olon aikana on vuokralleantajalla oikeus veloittaa tuotteiden kuluttajahinta asiakkaalta. Peräkärry tulee palauttaa samaan paikkaan, josta vuokraus on tapahtunut, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

8. Vuokraperäkärryn vakuutukset

Peräkärry on vakuutettu vuokralleantajan toimesta kaskovakuutuksella. Vuokralleottajan omavastuu 300 € vahinkotapauksessa.

9. Vuokralleottajan vastuu

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan peräkärrylle vuokra-aikana huolimattomasta käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen peräkärryn sen käypään markkina-arvoon. Vuokralleantajalla on oikeus periä mahdolliset peräkärryn puhdistus- ja kunnostuskulut vuokralleottajalta erikseen. Vuokralleottaja on vastuussa kuljettamastaan omaisuudesta kaikissa tilanteissa/onnettomuuksissa.

10. Vuokralleantajan vastuu

Vuokralleantaja vastaa peräkärryn normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokralleantaja ei vastaa peräkärryn käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

11. Sopimusrikkomus

Mikäli vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa peräkärry takaisin haltuunsa vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus vuokralleantajalla on, jos vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimisvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingon.

12. Ylivoimainen este

Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota vuokralleantaja ei voi voittaa, estää peräkärryn tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

13. Vuokrasopimuksen siirtäminen

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa peräkärryä osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman vuokralleantajan kirjallista suostumusta.

14. Riitaisuudet

Kaikki tästä vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai vuokranantajan niin tahtoessa vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa.